Allmennpraksis

Alle innledende undersøkelser uansett sykdom, samt enkle diagnoser og behandlinger, hører inn under allmennmedisin.

Vi utfører alle polikliniske undersøkelser og vaksinasjoner hos hund og katt.

Vi utsteder også pass og attester på at ormekur og vaksiner er gitt i forbindelse med reiser til utlandet.