Indremedisin

Pasienter som krever mer enn en poliklinisk undersøkelse tas inn til utredning. Dette innebærer en grundigere klinisk undersøkelse av pasienten samt eventuelle tilleggsundersøkelser som synes relevante for å stille en eksakt diagnose.

Relevante tilleggsundersøkelser kan være røntgen, ultralyd, EKG, blodtrykksmåling, blodprøver, urinprøve, avføringsprøve, biopsier samt bakteriologiske, parasittologiske, virologiske og mykologiske prøver.