Oppstalling

Vi har et eget oppstallingsrom med romslige bur der vi har pasienter til kortere eller lengre klinikkopphold.