Tannbehandling

Tann- og tannkjøttproblemer er blant de hyppigst forekommende lidelser hos hund og katt.

Vi har tatt konsekvensen av dette og investert i moderne utstyr og opparbeidet god kompetanse på området.