Bilder

omoss
Dette er resepsjonen der du blir mottatt og kan vente til det er din tur.


Vi har godt utvalg av medisinsk fôr til både hund og katt.


Konsultasjonsrom nr. 1.


Sjekker innholdet i skuffene på konsultasjonsrom nr. 2.


Av hensyn til hunden går vi ikke ut med hvor mye hun veier!


Pre-operativt rom og laboratorie.


Operasjonssal med gass-anestesi og overvåknings-monitor.


Tannbehandlingsrom med tannrøntgen.


Oppstalling der dyrene kan ligge og komme seg litt


Det er viktig å beskytte seg når en tar røntgenbilder!