Tjenester

Vi har en velutstyrt operasjonsavdeling med gassanestesi og moderne overvåkningsutstyr til monitorering av karbondioksid i utåndingsluft, blodtrykk, puls, respirasjon og oksygenmetning i blodet.Les mer

Pasienter som krever mer enn en poliklinisk undersøkelse tas inn til utredning. Dette innebærer en grundigere klinisk undersøkelse av pasienten samt eventuelle tilleggsundersøkelser som synes relevante for å stille en eksakt diagnose.Les mer

Tann- og tannkjøttproblemer er blant de hyppigst forekommende lidelser hos hund og katt.Les mer

Røntgen brukes til undersøkelse av nesehule, tenner, hals, hjerte, lunger, bukhule, skjelett og ledd. Ultralyd er hos oss et viktig diagnostisk hjelpemiddel, og blir hyppig benyttet til undersøkelse av blære, livmor/eggstokker, prostata, nyrer, lever og milt.Les mer

I laboratoriet ved Ringerike Dyreklinikk har vi mulighet til å analysere blodprøver, urinprøver, prøver fra hud, øresvabere og avføringsprøver svært raskt og sikkert.Les mer

Alle innledende undersøkelser uansett sykdom, samt enkle diagnoser og behandlinger, hører inn under allmennmedisin.Les mer

Vi har et eget oppstallingsrom med romslige bur der vi har pasienter til kortere eller lengre klinikkopphold.Les mer