Veterinærvakt

Vi er med på en «frivillig» vaktordning som vi deler med Hønefoss Dyrehospital. Dette vil si at vi ikke får statsstøtte for å ha vakt, men gjør dette på frivillig basis. Vi har kveldsvakt på mandager og torsdager, og helgevakt annen hver uke (oddetallsuker). Vakten er hvilende, dvs. at vi ikke er på klinikken, men møter deg etter avtale.
Vi ber om at du tar hensyn til at dette er et tilbud til akutt syke dyr, og skal kun brukes i nødstilfeller.

Eksempler på nødstilfeller er:
Kramper

Anfall
Høy feber
Store blødninger
Livmorbetennelse
Magedreining
Påkjørsel
Fødselsproblemer
Forgiftninger

Er du i tvil om det er akutt eller ikke, så ring oss, vi vil heller at du ringer en gang for mye enn en gang for lite!!!